آیین نامه "جمع آوری و استناد پذیری ادله دیجیتال" تصویب شد
رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب آیین نامه"جمع آوری و استناد پذیری ادله دیجیتال" خبر...
ادامه مطلب
واگذاری محدود پروژه در ازای کسر خدمت سربازی
ادامه مطلب