رئیس پلیس فتا استان سمنان:
طلبکاری که سارق از کار درآمد !!!
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ سیدعلی میراحمدی در تشریح این خبر بیان کرد‌: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع...
رئیس پلیس فتا استان سمنان خبر داد:
برداشت غیر مجاز در پی اعتماد نابجا به همکار
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ سید‌علی میراحمدی در تشریح این خبر بیان کرد‌: پرونده‌ای با موضوع...
رئيس پليس فتا استان سمنان:
شبکه‌های اجتماعی عامل ایجاد بی‌اعتمادی در خانواده‌هاست
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا‌: سرهنگ سید‌علی میر‌احمدی در تشریح این خبر بیان کرد: پرونده‌ای با موضوع...
رئیس پلیس فتا استان سمنان خبر داد:
همکار سارق در دام کارآگاهان پلیس فتا
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ سیدعلی میراحمدی در تشریح این خبر گفت: پس از وصول پرونده‌ای از دادسرا با موضوع...
رئیس پلیس فتا استان سمنان خبرداد:
انتقام جویی خواستگار ناکام با هتک حیثیت در فضای مجازی
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ سیدعلی میراحمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت خانمی متاهل مبنی بر هتك...