رسیدگی به شکایت

 بعلت وابستگی سیستم رسیدگی به شکایت این پلیس به راه‌اندازی سامانه برخط دریافت شکایت و ارجاع به پلیس فتا در قوِّه قضائیه، تا اطّلاع ثانوی خدمات رسیدگی به شکایات بصورت برخط انجام نمی‌شود.
پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا