پلیس فتا استان ها

دادسرای جرایم رایانه‌ای
آدرس:
بلوار ۲۲ بهمن-مجتمع قضایی ۲۲ بهمن
تلفن:
۰۳۴۳۱۳۲۷۰۰۱-۵
پلیس فتا
آدرس:
میدان قرنی - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه شماره ۲ - ساختمان پلیس فتا
تلفن:
۰۳۴۲۱۸۴۹۰۳, ۰۳۴۲۱۸۴۹۷۴
فکس:
۰۳۴۳۲۲۶۷۰۴۵
kerman_fata@cyberpolice.ir
کد پستی:
۷۶۱۳۸۱۴۳۵۴