پلیس فتا استان ها

پلیس فتا
آدرس:
میدان ابوذر - هنگ ژاندارمری - ساختمان نظام وظیفه - طبقه همکف
تلفن:
۰۳۵۲۱۸۳۷۹۲, ۰۳۵۲۱۸۳۸۷۷, ۰۳۵۲۱۸۳۷۱۲
فکس:
۰۳۵۲۱۸۳۸۳۳
yazd_fata@police.ir
کد پستی:
۸۹۱۶۸۴۵۳۴۱