دسته بندی موضوعی اطلاع رسانی

قصد دزدان رایانه ای چیست؟!!!
مراقب باشید قصد دزدان رایانه ای بدست آوردن اطلاعات و محتوای فایل های شخصی شماست!
صیانت از کودکان در فضای مجازی
با نصب نرم افزارها و افزونه های امنیتی و کنترل کودکانتان آنها را در برابر تهدیدات فضای مجازی صیانت نمایید!
آسیب های استفاده نابجا یا بیش از حد بازی های رایانه ای
آیا می دانید تمامی این آسیب ها،صرفا بدلیل استفاده نابجا یا بیش از حد بازیهای رایانه ای می توانند برای فرزندانمان بوجود...