آدرس دفتر پلیس فتا در استان کرمانشاه
آدرس شماره تماس رایانامه رسمی کرمانشاه- سی متری دوم - خیابان آل آقا - کوچه 219 083-2188190...