پلیس فتا در شبکه‌های اجتماعی
پلیس فتا جهت تعامل بیشتر با کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی زیر، رسانه، صفحه و کانال رسمی دارد که آدرس آن...