آيين‌نامه دفاتر خدمات اينترنت (Cafe net)
آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (Cafe net)   1- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبكه‌های اطلاع‌رسانی و...