گزارش حفره‌های امنیتی

کاربران محترم!
در صورت مواجه با حفره امنیتی‏‏‏ فرم زیر را تکمیل و به این پلیس گزارش نمائید.(گزار‌‌شهای غیر مرتبط بررسی نخواهد شد. )
 
مشخصات گزارش دهنده
مشخصات حفره
پرسش امنیتی
این پرسش به منظور تامین امنیت بیشتر در برنامه و شناسایی شما به عنوان یک کاربر انسانی ارائه شده است تا از پر شدن اتوماتیک فرم توسط روبات ها و اسپمرها جلوگیری به عمل آید.
پرسش امنیتی تصویری
عبارات نوشته شده در عکس فوق را وارد نمایید.