مرکز امداد و فوریت‌های سایبری - گزارش حملات و رخدادهای سایبری

هموطن گرامی! 
این فرم ویژه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی بوده لذا از تکمیل آن خودداری فرمائید (به گزارش‌های غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد).در صورت داشتن هرگونه گزارش یا مشاوره از بقیه فرم‌های بخش ارتباطات مردمی استفاده نمائید.
 
اطلاعات سازمانی
اطلاعات فردی(کارشناس فناوری اطلاعات سازمان)
اطلاعات رخداد
پرسش امنیتی
این پرسش به منظور تامین امنیت بیشتر در برنامه و شناسایی شما به عنوان یک کاربر انسانی ارائه شده است تا از پر شدن اتوماتیک فرم توسط روبات ها و اسپمرها جلوگیری به عمل آید.
پرسش امنیتی تصویری
عبارات نوشته شده در عکس فوق را وارد نمایید.