دانش سایبری

۱۳۹۳-۱۱-۱۵ ۱۰:۳۸:۵۸
۰
Virtual Local Area Networks) VLAN) ، یکی از جدیدترین و جالبترین تکنولوژی های شبکه است که اخیرا" مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . رشد ادامه ...
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۲۸:۰۹
۰
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۱۲:۱۱
۰
۱۳۹۳-۱۰-۲۸ ۰۹:۰۴:۰۲
۰
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۳:۵۹:۳۱
۰
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۳:۵۵:۲۲
۰
۱۳۹۳-۱۰-۲۳ ۱۰:۵۳:۲۳
۰
۱۳۹۳-۱۰-۰۶ ۱۰:۳۸:۲۱
۰
گوگل در حال باز کردن زیر‌ساخت‌های محاسباتی عظیم خودش بر روی دیگران است. این کاری است که Google App Engine‌ قرار است انجام دهد. در ادامه ...