رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

دانش سایبری

1393-10-23 10:53:23
0
1393-10-06 10:38:21
0

گوگل در حال باز کردن زیر‌ساخت‌های محاسباتی عظیم خودش بر روی دیگران است. این کاری است که Google App Engine‌ قرار است انجام دهد. در

1393-08-26 11:11:52
0

در دنیای امروز که تلفن همراه یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است. و با توجه به امکانات مهمی که بانکداری الکترونیک در

1393-07-07 11:24:42
0
1393-07-06 12:32:51
0
1393-06-20 09:36:14
0
1393-06-12 11:21:00
0
1393-05-28 13:04:57
0