این خطا در تلگرام مربوط به چی هست؟ SORRY, I'M NOT A REAL BOT, THEY JUST MADE ME FOR BACKWARD COMPATIBILITY. I CAN'T REALLY ANSWER ANY QUESTIONS

این خطا در تلگرام مربوط به چی هست؟ SORRY, I'M NOT A REAL BOT, THEY JUST MADE ME FOR BACKWARD COMPATIBILITY. I CAN'T REALLY ANSWER ANY QUESTIONS

برای استفاده از کانال های تلگرام لازمه که به جدیدترین نسخه آپدیت کنید. با آپدیت به جدیدترین نسخه تلگرام مشکلتون حل خواهد شد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید