چطور مى‌توان از صحت یك آگهى در سایت دیوار اطمینان پیدا كرد؟

چطور مى‌توان از صحت یك آگهى در سایت دیوار اطمینان پیدا كرد؟

نحوه خرید ایمن در سایت دیوار به آدرس https:‎//divar.ir/terms/#safetynotice توضیح داده شده است. اما به طور كلى توصیه مىشود قبل از دریافت كالا یا خدمات هیچگونه وجهى بابت پیش پرداخت و ... به فروشنده پرداخت ننماید.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید