معیارهای بررسی امنیت نرم افزارهای پیام‌رسان چه مواردی است؟

معیارهای بررسی امنیت نرم افزارهای پیام‌رسان چه مواردی است؟

بنیاد مرکزی الکترونیک (EFF) معیارهای اندازه گیری میزان امنیت نرم‌افزارهای پیام‌رسان را اینگونه بیان می‌‌کند: 

۱- آیا داده‌ها در هنگام انتقال رمزگذای می‌شوند.

۲- آیا داده‌ها به گونه‌ای رمزگذاری می‌شوند که حتی فراهم کننده سرویس نیز نتواند آن‌ها را بخواند؟ 

۳- آیا شما می‌توانید هویت شخص حقیقی را تشخیص دهید؟

۴- آیا فراهم کنندگان سرویس، فوروارد محرمانه را رعایت می کنند به طوری که در هنگام ربوده شدن دستگاه ، شخص سارق نتواند    پیام های قبلی را رمز گشایی کند و به دست آورد.     
         
۵- آیا کدهای سرویس open source است و برای عموم قابل دسترسی و رؤیت است؟   

۶- آیا روش اجرای فرآیندهای رمزنگاری و توابع آن مستند است؟         
         
۷- آیا یک سیستم بررسی امنیت مستقل در ۱۲ ماه گذشته وجود داشته است؟      

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید