براى من پیامك‌هاى تبلیغاتى مزاحم ارسال مى‌شود، چطور مى‌توانم شكایت كنم؟

براى من پیامك‌هاى تبلیغاتى مزاحم ارسال مى‌شود، چطور مى‌توانم شكایت كنم؟

با توجه به راه‌اندازى سامانه ۱۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این پس شهروندان مى‌توانند شكایات و گزارشات خود در خصوص پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را از طریق این سامانه اعلام نمایند.
شهروندان براى ثبت شكایت خود مى‌بایست شماره فرد ارسال کننده پیامک را به سامانه ۱۹۵ پیامك كرده و یا به سایت اینترنتى این سامانه به آدرس https:‎//195.ict.gov.ir  مراجعه نمایند.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید