نتنوگرافی(Netnography) چیست؟

نتنوگرافی(Netnography) چیست؟

نتنوگرافی(Netnography) یک پژوهش مردم نگارانه و تطبیق بهینه شده جهت مطالعه اجتماعات آنلاین است همچنین شاخه‌ای از مردم نگاری است که رفتارهای آزادانه افراد در اینترنت (برای مثال در هنگام استفاده از سرویس‌های خرید آنلاین) را مورد تحلیل قرار می‌دهد و هدف آن فراهم آوردن دسترسی به دیدگاه‌های آنها می‌باشد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید