ایا استفاده از شماره مجازی برای ثبت نام در شبکه های اجتماعی امنیت دارد؟

ایا استفاده از شماره مجازی برای ثبت نام در شبکه های اجتماعی امنیت دارد؟

خیر. این شماره‌ها بصورت محدود در اختیار فرداست و پس از مدتی به دیگران واگذار می‌شود که انها می‌توانند به  راحتی در شبکه‌های اجتماعی ثبت نام و به تمام شماره‌های تلفن و اطلاعات ارسال شده فرد قبلی دسترسی خواهد داشت همچنین ایجاد کننده شماره مجازی نیز به اطلاعات کاربران دسترسی دارد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید