تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی چیست؟

تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی چیست؟

۱- مجموعه‌ای از تکنیک‌های ریاضی و آماری برای بررسی داده‌های رابطه‌ای است.
۲- برای تشخیص خواص ساختاری از مجموعه‌ی روابط (برای مثال از شبکه‌ها) و برای تجسّم و توصیف شبکه
۳- ریشه علمی اجتماعی در: جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی
۴- پایه‌های ریاضیاتی در: نظریه گراف، جبر ماتریسی و به طور فزاینده‌ای آمار در همراهی گسترده با فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر و انفورماتیک
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید