اکسپلویت (Exploit) چیست؟

اکسپلویت (Exploit) چیست؟

اکسپلویت یا كد مخرب کدی است که برای سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری طراحی شده است. اکسپلویتها برای این طراحی می‌شوند که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و  برنامه‌ها را در سامانه‌ی قربانی برای مهاجم فراهم کنند.

اکسپلویتها معمولا هنگام کشف آسیب پذیریها و یا بعد از کشف حفرههای امنیتی نوشته میشوند، اکسپلویت نویسها عمدتا هکر میباشند که با تکنیک ها و متدهای مختلف اقدام به نوشتن کدهای مخرب مینمایند،

چگونه گرفتار اکسپلویت نشویم:

معمولاً سیستمهایی که بروزرسانی (update) نمیشوند بیشتر مورد حمله توسط اکسپلویتها هستند. بنابراین نكته اول، بروزرسانی دائم و به موقع سیستم است. نكته بعدى استفاده از سیستمهای تشخیص و جلوگیری از نفوذ در سیستم و شبکه است نظیر آنتى ویروس و IDS و IPS. نكته سوم استفاده نکردن از ابزارها نامعتبر و غیر رسمی است.  این نكات تا حد بسیار زیادی جلوی این مخاطره را میگیرد.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید