تفاوت بین رمزنگاری و هش‌کردن چیست؟

تفاوت بین رمزنگاری و هش‌کردن چیست؟

به صورت کوتاه و مختصر می‌توان گفت:

  1. رمزگذاری برگشت‌پذیر است در حالی که هش کردن غیر قابل برگشت است. می‌توان از جدول کرک شده Rainbow استفاده کرد اما در حملات برگشت‌پذیر نیست.
  2. رمزگذاری محرمانه بودن را ضمانت می‌کند در حالی که هشینگ یکپارچگی را
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید