آیا نهاد یا سازمانی می تواند بدون اجازه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور فیلتر یا مسدودسازی صادر کند؟

آیا نهاد یا سازمانی می تواند بدون اجازه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور فیلتر یا مسدودسازی صادر کند؟

بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت هماهنگی نهادهای مختلف در انجام مأموریت‌های قانونی و با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شده است. لذا هرگونه دستوری مبنی بر فیلتر، مسدودسازی و یا هر اقدام قانونی دیگری در زمینه‌ی جرائم رایانه‌ای از طریق این کارگروه اعلام خواهد شد. البته چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می‌تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر می‌باشد، ابلاغ می‌گردند.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید