منظور از حملات DDOS چیست؟

منظور از حملات DDOS چیست؟

حملات DDoS یا حملات انسداد سرویس توزیع‌شده، نوع خاصی از حملات DoS (مخفف denial of service attack)  است که در آن مجموعه‌ی متعددی از كامپیوترها اقدام به ارسال بسته‌های متعدد به یک سرور یا منبع شبکه کرده و آن را از دسترس خارج می‌کنند. شرکت این كامپیوترها در حملات انسداد سرویس می‌تواند به صورت دوطلبانه بوده، و یا به صورت غیرداوطلبانه و گرفتارشدن در بات‌نت‌ها صورت پذیرد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید