آیا ثبت بودن تارنما در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی اجباری است و تارنماهایی ثبت نشوند فیلتر می‌شوند؟

آیا ثبت بودن تارنما در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی اجباری است و تارنماهایی ثبت نشوند فیلتر می‌شوند؟

ثبت در ساماندهی اجباری نیست و هیچ تارنمایی صرفاً به دلیل عدم ثبت در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی فیلتر نمی‌شود.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید