منظور از آسیب‌پذیری(Vulnerability) در سیستم‌هاى رایانه‌اى چیست؟

منظور از آسیب‌پذیری(Vulnerability) در سیستم‌هاى رایانه‌اى چیست؟

هرگونه ضعف در سیستم که مهاجم یا نرم‌افزار مخرب بتواند از آن برای مقاصد خود سوءاستفاده کند را آسیب‌پذیرى مى‌گویند. به عنوان مثال می‌توان به اشکالات (Bug) موجود در یک نرم‌افزار و یا پیکربندی نادرست یک وب سرور (webserver) اشاره نمود. که مهاجم می‌تواند از این آسیب‌پذیری سوءاستفاده کرده و به سامانه‌ی آسیب‌پذیر دسترسی غیرمجاز پیدا کند.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید