آموزش دستور Shutdown در رابط متنی cmd (بخش چهارم)

آموزش دستور Shutdown در رابط متنی cmd (بخش چهارم)

در بخش اول، دوم و سوم (قسمت آموزش) با نه دستور Shutdown در محیط CMD و توضیحات آن آشنا شدید. در قسمت چهارم با چهار دستور دیگر آشنا شوید.

Shutdown ‎/e: این سوئیچ یک سوئیچ ترکیبی است و برای ثبت علت خاموش کردن یک کامپیوتر Remote استفاده می‌شود. به طور کلی نحوه استفاده از این دستور به صورت زیر است:  Shutdown ‎/e ‎/m \\Hiva-pc ‎/d p:‎4:‎1 
Shutdown ‎/o ویژه ویندوز ۸: به کمک سوئیچ /o‎ و سوئچ /R‎ می‌توانید کامپیوتر را در حالت Advanced Option ریستارت کنید.
Shutdown ‎/m  \\<computer name>: به کمک این دستور می‌توانید در شبکه، کامپیوتر مقصد را برای اعمال دستور Shutdown تعیین کنید.
Shutdown ‎/t yyy: با این دستور می‌توانید برای عمل Shutdown مدت زمان تعیین کنید.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید