گوشی خیس شده را چگونه احیا کنیم؟

گوشی خیس شده را چگونه احیا کنیم؟

۱- گوشی خوند را از منبع رطوبت دور کنید
۲- گوشی خود را خاموش کرده و در صورت امکان باتری و لوازم جانبی را از آن خارج نمایید
۳- رطوبت باقی مانده را با حوله یا دستمال تمیز نمایید
۴- از روشن کردن گوشی خودداری کنید
۵- گوشی را به مدت دو تا سه روز در کیسه برنج قرار دهید
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید