آموزش دستور Shutdown در رابط متنی cmd (بخش پنجم-پایانی)

آموزش دستور Shutdown در رابط متنی cmd (بخش پنجم-پایانی)

در بخش اول، دوم، سوم و چهارم با سیزده سوئیچ دستور Shutdown و توضیحات آن آشنا شدید، در قسمت پنجم و پایانی با سه دستور دیگر آشنا شوید.

Shutdown ‎/c ‪"comment"‬: این سوئیچ نیز مانند t/ به صورت ترکیبی استفاده می شود. با استفاده از این سوئیچ می توانید متن پیغامی را که می خواهید نمایش داده شود بنویسید.   
Shutdown ‎/f: استفاده از این سوئیچ ترکیبی در کنار سوئیچ های دیگر مثل S/ و R/ باعث می شود که در زمان خاموش شدن کامپیوتر اگر برنامه ای در حال اجرا بوده و مانع Shutdown شدن کامپیوتر ‌شود، آن برنامه به زور بسته شده و کامپیوتر به طور حتم خاموش می‌شود. نحوه استفاده از این سوئیچ به روش زیر است:  Shutdown ‎/S ‎/f                  
Shutdown ‎/d: با استفاده از این سویئچ ترکیبی می توانید برای عمل Shutdown یا Restart دلیل ذکر کنید.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید