اگر فردی یک پروفایل جعلی با عکس من در یک شبکه اجتماعی درست کند و اقدام خلافی هم با آن نکند. آیا من میتوانم علیه اش اعلام جرم کنم و مجازات این فرد چه چیزی است ؟

اگر فردی یک پروفایل جعلی با عکس من در یک شبکه اجتماعی درست کند و اقدام خلافی هم با آن نکند. آیا من میتوانم علیه اش اعلام جرم کنم و مجازات این فرد چه چیزی است ؟

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید