قانونی بودن یا نبودن وب سایت های مزایده‌ای و وبسایت‌های خرید گروهی چگونه است؟ در واقع چرا این نوع وب سایت ها در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته قربانیان زیادی دارند؟

قانونی بودن یا نبودن وب سایت های مزایده‌ای و وبسایت‌های خرید گروهی چگونه است؟ در واقع چرا این نوع وب سایت ها در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته قربانیان زیادی دارند؟

 بدلیل عدم تعریف مدلهای مناسب و قانونی کسب و کار در خصوص وب‌سایت های مزایده آنلاین خریدهای گروهی با یک تنوع گسترده و مخلوطی از فعالیت های قانونی و غیر قانونی در قالب این وب‌سایت ها مواجه هستیم. ابتدا ایجاد کنندگان این گونه وب سایت ها باید نسبت به بررسی حقوقی و قانونی و ایجاد ساز و کار مناسب منطبق بر قانون اقدام نمایند و مجوزهای لازم مانند نماد اعتماد الکترونیکی را دریافت کنند. ضمناً اطلاع رسانی لازم را در خصوص نحوه فعالیت و فرایند کاری ارائه نمایند تا ضمن کسب اعتماد عمومی فارغ از درگیری های بعدی و جرم انگاری احتمالی فعالیت هایشان به کسب و کار سازنده و موفق، در راستای تقویت اقتصاد کشور و اشتغال زایی بپردازند.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید