چگونه می‌توانم ای‌میل‌های غیرمجاز را به پلیس فتا گزارش بدهم؟

چگونه می‌توانم ای‌میل‌های غیرمجاز را به پلیس فتا گزارش بدهم؟

 از طریق وب‌سایت پلیس فتا / منوی ارتباطات مردمی / گزارش وب‌سایت‌های متخلف 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید