آیا فعالیت شرکت‌های بازاریابی که دارای ساختار شبکه‌ای هستند قانونی می‌باشد؟

آیا فعالیت شرکت‌های بازاریابی که دارای ساختار شبکه‌ای هستند قانونی می‌باشد؟

جهت اطلاع از مجاز یا غیر مجاز بودن شرکت‌های بازاریابی با ساختار شبکه‌ای اینجا کلیک کنید. 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید