آیا صفحه‌های تبلیغاتی که هنگام وب گردی و با عنوان "برنده شدن در مسابقه ، قرعه کشی ، برنده تخفیف شدن و... " ظاهر می شوند صحت داشته و قابل اعتماد می‌باشند ؟

آیا صفحه‌های تبلیغاتی که هنگام وب گردی و با عنوان "برنده شدن در مسابقه ، قرعه کشی ، برنده تخفیف شدن و... " ظاهر می شوند صحت داشته و قابل اعتماد می‌باشند ؟

با توجه به اینکه اکثر این صفحات به منظور تبلیغات و یا در مواردی جهت تطمیع کاربر بازدید کننده می باشد و همچنین امکان اینکه کیفیت محصول تبلیغ شده با نمونه واقعی آن تفاوت زیادی داشته باشد وجود دارد، لذا توصیه پلیس به کاربران عزیز دقت در تصمیم گیری و حتی صرفنظر کردن از توجه به اینگونه صفحات می باشد . 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید