آیا پیامک‌هایی که در خصوص برنده شدن دریافت می‌نماییم واقعی هستند یا خیر؟

آیا پیامک‌هایی که در خصوص برنده شدن دریافت می‌نماییم واقعی هستند یا خیر؟

خیر .  اینگونه پیامک‌ها توسط افراد کلاهبردار، جهت کلاهبرداری از شهروندان طراحی و ارسال می‌نمایند .

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید