مدتی هست که بدون استفاده اینجانب از اینترنت حتی با وجود خاموش بودن مودم ، ترافیک اینترنتم تمام می شود . جهت طرح شکایت وپیگیری این مساله لطفا راهنمایی و کمک نمایید.

مدتی هست که بدون استفاده اینجانب از اینترنت حتی با وجود خاموش بودن مودم ، ترافیک اینترنتم تمام می شود . جهت طرح شکایت وپیگیری این مساله لطفا راهنمایی و کمک نمایید.

شهروند گرامی شما می توانید در ابتدا مشکل خود را با شرکت خدمات دهنده اینترنت در میان بگذارید؛ در صورت عدم نتیجه گیری با جمع آوری مستندات و مراجعه به دادسرای محل سكونت خود طرح شکایت نمایید و همچنین پسورد اینترنت خود را تغییر دهید تا دچار سوء استفاده مجدد قرار نگیرید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید