چگونه از صحت درگاه الکترونیکی مطمئن شویم؟

چگونه از صحت درگاه الکترونیکی مطمئن شویم؟

برای اطمینان از اینکه درگاه الکترونیکی بانکی که از آن استفاده می‌کنیم فیشینگ نیست به موارد زیر توجه کنید:
۱) در آدرس یو آر ال سایت حتما باید از پروتکل “https” استفاده گردد.
۲) صفحه کلید مجازی موجود در صفحه درگاه می‌بایست دارای ارقام بهم ریخته بوده و چنان‌چه صفحه مورد نظر را بازنشانی کنید جای ارقام تغییر کند.
۳) حروف تصویر تایید امنیتی پس از هربار بازنشانی صفحه می‌بایست تغییر کند.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید