نشانه های اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری در افراد چیست؟

نشانه های اعتیاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری در افراد چیست؟

نوجوان شما اگر دو یا سه مورد از این نشانه ها را داشته باشد، می تواند در دسته بندی افراد معتاد به اینترنت و بازی های کامپیوتری قرار گیرد:

•  تمایل و علاقه شدید
•  بی اهمیت نشان دادن زمان
•  عدم کنترل زمان
•  از دست دادن زمان
• تاثیر منفی بر دیگر بخش های زندگی
• پنهان بردن به بازی و اینترنت به هنگام بروز مشکلات
•  دفاع از عملکرد
•  استفاده نادرست از پول
•  احساسات چند گانه

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید