چگونه اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری را درمان کنیم؟

چگونه اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری را درمان کنیم؟

وقتی که افراد بازی می کنند، مغز آن ها تولید اندروفین می کند، اتفاقی که توسط قماربازان و یا افراد معتاد به مواد مخدر تجربه شده است.  اگر یک نوجوان معتاد به بازی های کامپیوتری برای انجام تکالیف و کارهای درسی خود نیاز به استفاده از کامپیوتر را داشته باشد، دچار وسوسه خواهد شد.

در این شرایط برای رفع مشکل چگونه باید عمل کرد؟ یک نوع برنامه درمانی که مختص نوجوانان است با جدا کردن شخص از محیط زندگی فعلی آغاز می شود. برای مثال اردوی تابستانی یا یک برنامه تفریحی در طبیعیت و خارج از شهر که نوجوان را از محیط عادی روزانه خود جدا کند واو را در وضعیتی قرار دهد که دنیای واقعی را تجربه کند. بعد از حضور در فضای جدید، زمان را با فعالیت هایی که از قبل طراحی کرده اید، سپری نماید.

البته در این زمینه باید این مسئله را مد نظر داشته باشیم که برنامه ریزی درست و انتخاب های مناسب در این راه حل بسیار اثر گذار هستند. در همین روش، فرستادن نوجوانان به چالش های اجتماعی پرجنب و جوش ویا اردوهایی با محیط رقابتی شدید باعث می شود که این عمل نتیجه عکس بدهد و نه تنها اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت بلکه اثرات مخربی از خود بر جای خواهد گذاشت؛ بنابراین استفاده از اردوهای تفریحی و حضور در طبیعت به نحوی که اگر درست و مطابق با نیازهای شخص طراحی و برنامه ریزی شود می تواند موثر باشد و درمراحل حادتر استفاده از عناصر درمانی با مشورت روانشناسان خبره اثر بخش خواهد بود.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید