علایم فیزیکی اعتیاد به بازی های کامپیوتری چیست؟

علایم فیزیکی اعتیاد به بازی های کامپیوتری چیست؟

 • سندروم تونل کارپال (نوعی بیماری مچ دست که مربوط به عصب های مچ دست می شود)؛
 اختلالات خواب؛
 کمردرد و گردن درد؛
 سردرد؛
 ضعیف شدن چشم؛
 بی نظمی در خوردن وعده های غذایی؛
 بی توجهی و غفلت از بهداشت شخصی.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید