یك صفحه مجرمانه ای را شناسایی كردم با توجه به طولانی تر بودن لینك امكان اعلام آن از طریق تلفن وجود ندارد، از چه طریقی می توان آن را به پلیس فتا گزارش بدم؟

یك صفحه مجرمانه ای را شناسایی كردم با توجه به طولانی تر بودن لینك امكان اعلام آن از طریق تلفن وجود ندارد، از چه طریقی می توان آن را به پلیس فتا گزارش بدم؟

وارد  سایت www.cyberpolice.ir  شده و جهت ثبت صفحه مجرمانه به قسمت ارتباطات مردمی مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید