فردی بدون اجازه من شماره‌ام را بروی سایت دیوار گذاشته و مزاحمت برای من ایجاد كرده،برای رسیدگی به این مورد چه كار باید بكنم؟

فردی بدون اجازه من شماره‌ام را بروی سایت دیوار گذاشته و مزاحمت برای من ایجاد كرده،برای رسیدگی به این مورد چه كار باید بكنم؟

شما از آن قسمت سایت دیوار كه شماره شما را گذاشته عكس گرفته و با دست داشتن مستندات به دادسرای محل سكونت خود مراجعه كرده و پس از دریافت مرجوعه قضایی به پلیس فتا محل زندگی خود مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید