مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبری چیست؟

مصادیق محتوای مجرمانه در فضای سایبری چیست؟

الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی
ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
د) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
و) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
ز) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

جهت آشنایی كامل با موارد بالا به اینجا مراجعه كنید.


 
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید