در صورت انتشار اطلاعات شخصی چه کار باید بکنیم؟

در صورت انتشار اطلاعات شخصی چه کار باید بکنیم؟

مستندسازی انجام و ضمن خودداری از پاک کردن اطلاعات، در اسرع وقت با تهیه مستندات مربوط به جرم، جهت تنظیم شکایت و سیر مراحل قانونی به دادسرای محل سکونت خود مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید