چگونگی پیگیری فیلم‌های ضبط شده توسط دستگاه dvr؟

چگونگی پیگیری فیلم‌های ضبط شده توسط دستگاه dvr؟

به محض وقوع جرم دستگاه dvr را جدا کرده تا فیلم‌های جدیدی روی دستگاه ضبط نگردد و بعد از طرح شکایت به همراه مستندات به پلیس فتا مراجعه گردد.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید