آیا پلیس فتا به سایت‌هاى بازاریابى مجوز مى‌دهد؟

آیا پلیس فتا به سایت‌هاى بازاریابى مجوز مى‌دهد؟

خیر. مجوز سایت‌هاى بازاریابى توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مى‌گردد و اگر جرمى مرتكب شوند، از آن مرجع پیگیرى فرمایید.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید