ای‌میلی برای ارسال مدارکم جهت شرکت در لاتاری دریافت کرده ام، آیا مشخصات خود را برای آنها ارسال نماییم؟

ای‌میلی برای ارسال مدارکم جهت شرکت در لاتاری دریافت کرده ام، آیا مشخصات خود را برای آنها ارسال نماییم؟

 خیر، این وب سایت ها مقصودی بجز كلاهبرداری مالی و دزدی اطلاعات از شما ندارند .

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید