در صورت سوء استفاده از حساب اینترنتی، بایستی به چه مراجعی مراجعه نماییم؟

در صورت سوء استفاده از حساب اینترنتی، بایستی به چه مراجعی مراجعه نماییم؟

 شما باید به دادسرای محل سكونت خود (در تهران به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای ) رفته و بعد از اخذ مرجوعه قضائی به پلیس فتای استان خود مراجعه نمائید.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید