من آدرس مركز پلیس فتای استان خودم را از كجا بدست بیاورم؟

من آدرس مركز پلیس فتای استان خودم را از كجا بدست بیاورم؟

 شما با تماس با شماره تلفن ۱۱۰، وب سایت پلیس فتا بخش معرفی پلیس فتا/آدرس دفاتر پلیس فتا یا یا مراجعه به دادگستری محل سكونت خود می توانید آدرس پلیس فتای استان خود را اخذ نمائید ولی ارائه خدمات قضائی به شما توسط این پلیس منوط به اخذ مرجوعه قضائی از مقام محترم قضائی خواهد بود.

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید