آیا روت کردن گوشی‌های هوشمند می‌تواند امنیت آنها را به خطر بیندازد؟

آیا روت کردن گوشی‌های هوشمند می‌تواند امنیت آنها را به خطر بیندازد؟

بله، روت کردن گوشی‌های هوشمند از آنجایی که ساز و کار امنیتی آنها را برهم می‌زند تا حد زیادی ساختار امنیتی اینگونه دستگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
 

کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید